Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

ikona aktualności INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-11-21

do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5562/16 pod nazwą NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, że w wyniku  naboru  została złożona została 1 oferta,  z której osoba  zrezygnowała z zatrudnienie na stanowisku KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO PROJEKTU


więcej
ikona aktualności OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA PRACY: PSYCHOLOG ORAZ DORADCA W RAMACH PROJEKTU „NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM”

2017-11-21

realizowanego przez Powiat Przasnyski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja  społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

więcej
ikona aktualności INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

2017-11-16

Przasnysz, 16.11.2017

PCPR.252.8.2017


INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

W związku z koniecznością realizacji zamówienia na Usługę przeprowadzenia kursów i szkoleń umożliwiających nabycie podniesienie lub zmianę kwalifikacji uczestników projektu NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5; 06-300 Przasnysz informuje, że w siedzibie Zamawiającego 20.11.2017 r., o godz. 11:00 odbędą się negocjacje w związku z zamiarem zawarcia umowy na:

1.    Kurs kucharski I stopnia dla 5 osób, w tym: 2 osób z niepełnosprawnościami oraz dla 3 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, będących uczestnikami projektu NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

2.    Kurs księgowości dla 2 osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

z firmą: Centrum Szkoleń i Biznesu Janina Szymańska ul. 19 Stycznia 41, 09-100 Płońsk,

oraz 20.11.2017 r., o godz. 12:00 odbędą się negocjacje w związku z zamiarem zawarcia umowy na Kurs obsługi programu Photo Shop dla 4 osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu z firmą: Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST ul. Piękna 15/43 Z siedzibą w Warszawie.

Zamówienia, o którym mowa uprzednio prowadzone były na zasadach określonych w art. 138 o ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Przasnyszu

Maria Jolanta Rejs

więcej
ikona aktualności OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-11-16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU z dnia 15.11.2017 r. - Usługi społeczne i inne szczególne usługi

więcej

Linki

grafika na dole strony