Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

ikona aktualności ZAPROSZENIE

2017-06-06

Fundacja „Równi wśród Równych”  serdecznie zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w projekcie "Od samodzielności do niezależności - prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego".

więcej
ikona aktualności OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-05-11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 11.05.2017 r. - Usługi społeczne i inne szczególne usługi

więcej
ikona aktualności POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2017-05-05

w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ na Kompleksową usługę dotyczącą aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym. 

więcej
ikona aktualności WYKAZ OFERT

2017-05-04

 

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W POSTĘPOWANIU  DOTYCZĄCYM ZAMÓWIENIA

z dnia 26.04.2017 r. - Usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz Warunki zamówienia na usługi społeczne (WZUS) wraz z załącznikami, których przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

 

 

 

więcej

Linki

grafika na dole strony