Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

Aktualności

RODZINY ZASTĘPCZE - WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU WYCHOWAWCZEGO

2016-03-17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego (w ramach Programu „Rodzina 500+") można składać od 1 kwietnia 2016r., w godzinach od 8.00 do 16.00 w „Zespole do Spraw Świadczeń" „Centrum", przy ulicy Berka Joselewicza 6.

więcej
ŚWIADCZENIE 500 ZŁ DLA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

2016-03-04

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

więcej
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU INFORMUJE, ŻE RUSZYŁA REALIZACJA PROGRAMU PN. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” W ROKU 2016

2016-03-02

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

Adresaci programu i obszary wsparcia:

1)  obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2)  obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3)  obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a)  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4)  obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

5)  obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

6)  obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

  Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

1)    Terminy składania wystąpień do powiatu przasnyskiego, w ramach obszarów: B, C, D programu od dnia 29 lutego 2016r. do dnia 5 kwietnia 2016r.

 

2)    Terminy składania wniosków w Oddziale Mazowieckim PFRON  w ramach obszaru: E programu od dnia 29 lutego 2016r. do dnia 30 listopada 2016r.

 

 Szczegółowe procedury realizacji ww. programu oraz druki wniosków, wystąpień wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”, programy i zadania realizowane obecnie, link http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

 

więcej
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” ROK 2016

2016-02-25

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z Programu „Aktywny Samorząd", Modułu II - pomoc uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach semestru letniego roku akademickiego/ szkolnego 2015/2016 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, począwszy od dnia 08.03.2016r. do 30.03.2016r., od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. Kolejny nabór dotyczący roku akademickiego/ szkolnego 2016/2017 przewidywany jest w terminie od dnia 01.08.2016r. do 10.10.2016r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd" MODUŁ I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, począwszy od dnia 01.04.2016r. do 30.08.2016r.  w godzinach pracy urzędu.

UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie powiatu przasnyskiego.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd" będą dostępne na stronie www.pcpr-przasnysz.pl , w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd rok 2016", w ramach:

- Modułu I, od dnia 1 kwietnia 2016r.

- Modułu II , od dnia 8 marca 2016r.

więcej

Linki